Cách pha trà và yếu tố ảnh hưởng đến vị trà

Blog2 600x400

Cách pha trà Mọi người thường nghĩ cách pha trà rất công phu phức tạp, nên cũng hình thành 2 “trường phái”, một là hời hợt vì không thích tìm hiểu, hai là sa đà vào những phương thức huyền hoặc không thực tế. Tôi sẽ chỉ cho bạn 3 điểm đơn giản để có […]

Người việt uống trà hay thưởng trà

1, Việt Nam đất nước vùng chè Trồng chè thái nguyên ở Việt Nam là một trong những cái nôi trà liệu lớn nhất thế giới, với những vùng nhiên liệu đã ghi tên ấn tượng trong bản đồ trà nhân loại như rừng trà Shan tuyết mọc trên chót vót vùng núi đá tai […]

icons8-exercise-96 chat-active-icon